میزان آب به روش کارل فیشر
 هدف از انجام آزمون و محدودیت ها: هدف از انجام این آزمون تعیین مقدار آب در فرآورده های نفتی، روغن ها و مواد افزودنی به روش کولومتریک تیتراسیون Karl Fischer میباشد. محدوده قابل اندازه گیری آب موجود در فرآورده ها و هیدروکربنها با استفاده از این دستگاه اتوماتیک بطور مستقیم ۱۰ تا  25000 ppm میباشد. وجود آب در تمام فرآورده های هیدروکبنی مانند انواع سوختها، حلال ها و روغن ها حتی به میزان جزئی باعث کاهش خواص اصلی آنها میگردد. در روغن باعث تسریع در تجزیه میکروبی و تشکیل رسوب لجنی در مخازن نگهداری و همچنین خورندگی آهن و سایر فلزات نیز میگردد. در سوختها باعث تغییر در نقاط جوش و انجماد (بسیار حساس در سوخت جت بخاطر تشکیل کریستال های یخ) و در روغنها کاهش خاصیت روان کنندگی و در روغن ترانس های ولتاژ بالا تاثیر بسیار منفی بر خاصیت القائی و انتقال الکتریسیته و نقطه ریزش دارد. لذا، با توجه به حساسیت وجود آب و تاثیر بسیار منفی آن بر بعضی از خواص کلیدی فرآورده ها، اندازه گیری دقیق آن توسط این روش کولومتریک تیتراسیون اتوماتیک که یک استاندارد بین المللی است انجام می گردد. وجود ترکیبات گوگردی به مقدار بیشتر از ۵۰۰ ppm مانند مرکاپتان ها، سولفیدها، هیدروژن سولفوره و گوگرد و دیگر ترکیبات غیر هیدروکربنی در این روش بخاطر واکنش های اکسیداسیون و احیاء باعث مزاحمت در اندازه گیری دقیق میشود.

برندها

دانلود کاتالوگ
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای شرکت پارسل محفوظ می باشد