کالیبراسیون دستگاه

چرا باید دستگاه را کالیبره کینم؟
خوشبختانه محصولات  Mettler Toledo  سوییس حتی سنسورهای ساخت این شرکت دارای دستورالعمل یا کتاب کار هستند که باید از آنها پیروی کرد. اما در شرایط عادی:

چرا باید دستگاه را کالیبره کینم؟ لطفا نپرسید چرا.

چه زمانی؟

بهتر است هرروز صبح قبل از شروع کار کالیبراسیون را انجام دهید. چنانچه از دستگاه خود برای یک هفته یا یکماه استفاده نمی‌کنید، مشکلی نیست. لطفا قبل از استفاده، آن را کالیبره نمایید. (مراقب ذخیره کردن و عدم استفاده از الکترودها باشید و برای نحوه نگه داری الکترودها به کتابچه راهنمایی آن مراجعه نمایید.

بعد از هر چند بار آزمایش دستگاه را کالیبره کنیم؟

  1. دستگاههای PH  متر و هدایت سنج: بهتر است بعد از هر 15 تا 20 آزمایش.
  2. تیتراتورها: الکترودهای سری DG  بعد از هر 5 تا 10 تست (الکترودهای اسید /باز)

الکترودهاTAN/TBN  بعد از هر 5 آزمایش، 10 دقیقه استراحت و سپس کالیبره کنید.

الکترود DP: بعد از هر تست، مطابق با دفترچه راهنما با آب تنظیم کنید.

الکترود DM: بعد از 5 تا 10 تست.

سنسورهای یون گزین سری DX: حداقل بعد از 3 تا 5 تست

  1. دستگاههای نقطه ذوب سری MP/DP: نمونه‌های در یک محدوده دمایی پس از 3 تا 5 تست و نمونه‌های با رنچ دمایی متفاوت قبل از آزمایش.
  2. دستگاههای دانسیته متر و رفر کتومتر سری DE/RE  و دستگاههای Uv/Vis: مانند بند 3.
  3. ترازوها: بحث ترازوها کمی متفاوت است لذا پیشنهاد می‍گردد که مطابق دستورالعمل اجرایی هر ترازو اقدام گردد اما در حالت کلی ترازوهایی که قابلیت کالیبراسیون اتوماتیک یا FACTرا دارند حداقل هفته‌ای یکبار و مابقی 2 یا 3 روز یکبار

چه نوع کالیبراسیونی؟ 1- نقطه‌ای 2- نقطه‌ای و یا 3- نقطه‌ای

  1. در دستگاههای PH متر حتما 3 نقطه‌ای و هدایت سنج و مابقی مطابق کتاب کار الکترود.
  2. تیتراتورها: الکترودهای سری3 DG  نقطه‌ای و مابقی مطابق کتاب کار الکترود
  3. نقطه ذوب: به طور معمول 2 نقطه‌ای.
  4. دستگاههای دانسیته متر و رفو کتومتر: مطابق کتاب کار
  5. ترازوها: در ترازوهای حرفه‌ای در 3 نقطه صفر، 50% وزن و 100% وزن مابقی حداقل دو نقطه

 

تجهیزات آزمایشگاهی,ترازوهای آزمایشگاهی,متلرتولدو,کنیماتیکای,اورتو,فروش تجهیزات ابزار دقیق,pHمتر رومیزی, pHمتر پرتابل, تیتراتور, کارل فیشر,دانسیته متر رومیزی و پرتابل, دستگاه نقطه ذوب

برندها

دانلود کاتالوگ
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای شرکت پارسل محفوظ می باشد